Zabudowanie.

Artykuł partnera.

Pojęcie związane z nieprzekraczalną linią zabudowy związane jest z branżą budowlaną. Przed zakupem projektu oraz rozpoczęciem prac budowlanych warto dokładnie przeanalizować, czy linia zabudowy nie zostanie przekroczona. Co dokładnie wpływa na wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy i jakie konsekwencje niesie za sobą jej przekroczenie?

Co wyznacza nieprzekraczalna linia zabudowy?

Nieprzekraczalna linia zabudowy to obszar, którego podczas budowy obiektu nie można przekroczyć. Wyznacza więc ona teren, na którym inwestor może postawić budynek zgodnie z innymi warunkami zabudowy. Jest to zasada, której należy bezwzględnie przestrzegać. Linia ta ma bowiem w świetle przepisów gwarantować spójne zagospodarowanie przestrzeni.  

Co wpływa na nieprzekraczalną linię zabudowy?

Położenie nieprzekraczalnej linii zabudowy jest uzależnione od wielu czynników i wyznaczana jest w również w różnych celach. Są to między innymi czynniki związane z bezpieczeństwem, spójnością zabudowy na danym terenie czy też uwzględnienie planowanych inwestycji. Linia zabudowy powinna zgodnie z przepisami być wyznaczona w odpowiedniej ilości od drogi. Powinna być to odległość nie mniejsza niż 6 metrów oraz nie większa niż 50 metrów. Maksymalna nieprzekraczalna linia jest wyznaczana w zależności od rodzaju drogi oraz położenia w obszarze zabudowanym lub też poza nim. Linie jednak mogą być wyznaczane w sposób odmienny dla każdego indywidualnego przypadku.

Czy nieprzekraczalną linię zabudowy można… przekroczyć?

Niestety nieprzekraczalna linia zabudowy jest pojęciem prawnym, w związku z tym istnieją przepisy, które wprost zabraniają jej przekraczania. Tej zasady należy więc bezwzględnie przestrzegać. Pojęcie związane z linią zabudowy pojawia się w prawie budowlanym, zwłaszcza w przepisach dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy. Przekroczenie wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy wiąże się z nieprzyjemnymi i naprawdę kosztownymi konsekwencjami. Tak więc poza linią niedozwolone jest stawianie żadnych obiektów. Nie dotyczy to ogrodzenia oraz zbiorników na nieczystości. Podsumowując, przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy dopuszczalne jest wyłącznie wtedy, gdy zezwala na to plan miejscowy albo decyzja o warunkach zabudowy.

Konsekwencje prawne niezastosowania się do nieprzekraczalnej linii zabudowy

Wykroczenie poza nieprzekraczalną linię zabudowy bez stosownego pozwolenia wiąże się z prawnymi konsekwencjami, takimi jak konieczność rozbiórki konstrukcji. Dzieje się tak nawet w przypadku, kiedy poza linią znajdują się na przykład taras czy schody. Te elementy są elementami budynku i tak też są traktowane. Z powyższych informacji wynika więc, że każde przekroczenie wyznaczonej linii będzie wiązało się z nieprzyjemnymi konsekwencjami dla inwestora.

Nieprzekraczalna linia zabudowy to temat, z którym początkujący inwestorzy spotykają się po raz pierwszy. Jak się okazuje, kupiona działka nie do końca może zostać wykorzystana w dowolny sposób. Dlatego z wyznaczoną linią warto zapoznać się jeszcze przed zakupem terenu. Po przygotowaniu projektu zgodnego z warunkami zabudowy można w końcu przystąpić do prac budowlanych. Prace ziemne są niezmiernie ważne i od nich w dużym stopniu zależy późniejsza stabilność całej konstrukcji.

Redakcja
redakcja@domynaczasie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.